Xarxa Custodia Territori


La Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) és una organització sense ànim de lucre constituïda per entitats, institucions i persones que volen impulsar el desenvolupament i l’ús de la custòdia del territori al nostre país. La XCT creu en la necessitat i en l’oportunitat de capacitar la societat civil perquè pugui tenir un paper actiu i directe en la conservació del territori.

Per la Fundació Plegadis és molt important el fet de custodiar territoris per tal de preservar els habitats pel medi ambient i la biodiversitat, per aquest motiu, consta legalment inscrita com a entitat membre de la Xarxa de Custòdia del Territori (XCT), i així ho certifica el Sr. Marc Vilahur, president de l’entitat. Tot plegat, la missió de la XCT és impulsar la custòdia del territori com a estratègia de participació de la societat en la conservació i gestió del medi natural, rural i urbà.

De la mateixa manera, la Xarxa de Custòdia del Territori, és membre del “Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio” (FRECT), i com a associats a la Xarxa de Custòdia del Territori, Fundació Plegadis es manté vinculada amb les activitats organitzades des del FRECT.