Voluntariat AmbientalLa importància del voluntariat és bàsica pel correcte funcionament de la Fundació Plegadis, ja que com a tal és una entitat sense ànim de lucre i perquè sigui possible la realització de les actuacions que s’impulsen és necessària una xarxa de voluntariat ambiental interna que doni suport en la realització de les tasques

Per aquest motiu, la Fundació Plegadis consta registrada al Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya i com a tal té atorgat el número 001840-000. Gràcies a aquesta mesura podem gaudir d’un reconeixement públic com a entitat sense ànim de lucre, que funciona d’acord amb les diferents normatives i legislació vigent en relació a l’àmbit d’actuació en Serveis socials, Joventut, Cultura i Medi ambient

A més, gràcies a aquesta aprovació i registre en el Cens d’Entitats de Voluntariat es corrobora que el nostre projecte com a fundació garanteix que la relació entre entitat i voluntaris va acord a la Carta de Voluntariat de Catalunya adoptada per Parlament de Catalunya en la Resolució 98/V

Perfil del voluntariat


Pel que fa al perfil del voluntari que es busca per col·laborar a la Fundació Plegadis, tot i que d’entrada tothom serà benvingut, es busquen persones amb sentit de la responsabilitat i compromís amb les accions, objectius i finalitats que perseguim

Tota persona que vulgui prendre part del projecte serà assessorat i, de ben segur, que tindrà el seu lloc, en la gran família de la Fundació Plegadis, per tal de col·laborar en aquesta gran causa social.

El perfil de la persona voluntària ha de respondre a les següents característiques:

 • Ser major de 16 anys d’edat, sense límit d’edat.
 • Dona/ Home indistintament.
 • Llibertat d’actuació i treball de forma altruista.
 • Actitud sensibilitzada i motivada amb el medi ambient i la biodiversitat.
 • Tota formació de la que provingui la persona serà ben rebuda i interessant per crear una xarxa multidisciplinària.
 • És desitjable, tot i que no imprescindible, que la persona resideixi o tingui vincle amb les Terres de l’Ebre.
 • Ganes de conèixer la zona i costums del territori.

Funcionament i ètica


Tot l’espai de convivència requereix d’una sèrie de normes o bases de funcionament lògic i de respecte per tal de garantir el correcte funcionament de les activitats, així com els drets i deures de cada individu. Per aquest motiu, detallem quines són les normes de funcionament de la fundació.

En aquest sentit, els voluntaris de nova incorporació a la fundació hauran de seguir els següents passos:

 • Omplir la fitxa personal amb les seves dades bàsiques i lliurar fotocòpia DNI/NIE.
 • Signatura contractes de voluntariat i Associació amb Fundació Plegadis (gratuït).
 • Lliurar juntament amb la signatura del contracte les normes de funcionament i ètica del voluntariat.
 • Omplir el document d’acceptació de sigil en matèria de protecció de dades o divulgació d’informació confidencial. A311-B11-P01/F02
 • Participar al curs Bàsic de Voluntariat de 10 h. que imparteix Fundació Plegadis No rebre cap contraprestació ni econòmica ni material.
 • Exposar les activitats que vol realitzar mensualment o establir un criteri conjunt amb la Fundació. El Coordinador de Projectes pedagògics o el Coordinador d’activitats supervisarà i tutoritzarà les activitats del personal voluntari.
 • No realitzar cap activitat sense autorització prèvia.
 • Tot el personal voluntari anirà degudament identificat.
 • Informar de qualsevol incident en la realització de les activitats.
 • No realitzar activitats que impliquin la manipulació de material perillós.