Aula d'Educació Ambiental


Es tracta d’un espai formatiu centrat en el medi ambient, però dirigit i aplicat a tot tipus d’àmbits, inclosos els anteriors, com la mar i l’ornitologia. No obstant això, aquest projecte se sustenta principalment en l’organització i realització d’activitats dirigides a tota la ciutadania per tal de sensibilitzar i conscienciar a tothom de la importància de cuidar i respectar el medi ambient i la biodiversitat.

De manera que, el públic al qual es dirigeixen les accions derivades de l’Aula d’Educació Ambiental, és molt ampli, o dit d’una altra manera, tothom hi té lloc. Organitza i apropa aquest tipus de formació i valors a nens, joves i adults d’arreu del territori amb la intencionalitat de preservar i conservar la natura, flora i fauna de l’entorn.

El professionals de l’Aula organitzen tallers i activitats dinàmiques, sempre respectuoses amb el medi ambient. Les temàtiques són diferents i variades, afavorint així la pluralitat disciplinària i vetllant pels interessos de tothom.

L’objectiu d’aquest projecte és que el missatge de tots els valors que giren entorn de l’Educació Ambiental arribin al conjunt de la societat amb un programa complet d’activitats i accions.

Activitats/actuacions de l’Aula d’Educació Ambiental

 • Creació i divulgació de tallers i sessions basats en l’educació ambiental.
 • Organització i realització d’espais virtuals on difondre informació mediambiental.
 • Organització i realització de xerrades educatives externes a l’Aula, tals com a escoles, centres cívics, etc.
 • Creació i realització d’activitats lúdiques al territori.
 • Organització d’excursions relacionades amb la natura de l’entorn per fomentar la divulgació mediambiental.
 • Contribuir a la preservació de les espècies amenaçades.
 • Impulsar accions de neteja dels espais naturals de l’entorn.
 • Impulsar i potenciar les accions destinades a millorar la biodiversitat.

Escola d'Ornitologia


L’Escola d’Ornitologia consisteix en un projecte de formació acadèmica, teòrica, pràctica i experimental, que neix amb la finalitat d’ajudar a conèixer i impulsar la recerca científica d’espècies ornitològiques. A través d’aquest camp d’estudi i formació, s’impulsen activitats relacionades amb de tot tipus d’aus, però molt focalitzades en les espècies típiques dels diferents ecosistemes de Catalunya, del Delta de l’Ebre i dels ports de Tortosa-Beseit.

L’Escola d’ornitologia esdevé un lloc físic d’estudi i aprenentatge però també de difusió de coneixements, entre professionals, aficionats i curiosos que volen formar-se en aquest àmbit. Per tant, s’estudia i alhora s’educa en ornitologia.

L’escola d’Ornitologia s’encarrega de la recerca i estudi professional de la biologia de les aus i també de les rutes migratòries de les diferents espècies d’ocells que viuen o passen pel territori. A més, es porten a terme activitats relacionades amb els ocells de l’entorn, amb l’objectiu d’obtenir informació rellevant sobre les seves característiques.

Activitats/actuacions de l’Escola d’Ornitologia

 • Captura i manipulació experimental d’ocells.
 • Activitats d’estudi de les aus migratòries de la zona.
 • Identificació de les aus i enregistrament de les seves dades, com edat, sexe i mesures.
 • Codificació de dades anteriorment enregistrades.
 • Zona d’atenció veterinària destinada a la cura i recuperació de les aus.
 • Formació, a diferents nivells i edats, de tot tipus d’estudis relacionats amb la ciència ornitològica.
 • Espai de divulgació informativa i de debat d’experiències.
 • Elaboració, publicació i difusió acadèmica de recursos relacionats amb els anelladors científics professionals.
 • Activitats de promoció de l’estudi científic ornitològic entre la societat.
 • Activitats fotogràfiques professionals, o no, de les aus de la zona.
 • Estudi del comportament de les aus.
 • Estudi de les rutes de desplaçaments al llarg de l’any de les aus.
 • Estudi i anàlisi de la taxa de supervivència de les espècies ornitològiques.
 • Cuidat de l’alimentació de les aus.
 • Estudi i anàlisi de les característiques morfològiques i de plomatge

Escola de la Mar


L’Aula de la Mar és una escola on s’imparteix, en tots els nivells i edats, educació ambiental relacionada amb la Mar. Un gran avantatge amb el que compta l’Aula de la Mar és la proximitat física amb la Badia dels Alfacs, caracteritzada per les seves dimensions, flora i fauna, les quals donen lloc a un espai exclusiu amb espècies que tan sols es poden localitzar en aquesta espai de tota Catalunya.

Les activitats que s’impulsen arran d’aquest àrea són arts de pesca i tradicions merines, a més del submarinisme, la fotografia aquàtica etc. A més, per tal de facilitar l’estudi de les espècies marines de la zona, també es porten a terme activitats d’adequació marina, per garantir la neteja de l’espai i la visibilitat de l’aigua

Activitats/actuacions de l’Aula de la Mar

 • Organització i realització de les pràctiques d’adequació de l’entorn, tals com neteja
 • Organització i realització de tasques d’estudi de la fauna submarina.
 • Realització de fotografies aquàtiques per elaborar un arxiu propi.
 • Documentació i elaboració de publicacions de l’àmbit marí i de la zona concreta.
 • Realització de cursos formatius per a infants, joves i professionals sobre educació especialitzada en la mar.
 • Tallers relacionats amb la sensibilització de la importància de la conservació marina.
 • Creació d’un mapa subaquàtic de la Badia dels Alfacs amb informació rellevant de la zona, fauna, flora i visibilitat.

Centre d’Interpretació de la Badia dels AlfacsÉs el punt d’interpretació de la zona de la Badia dels Alfacs. La posada en marxa d’aquest centre, assumeix diferents línies d’actuació, estudis i elaboració de dades relacionades amb la Badia dels Alfacs. En primer lloc es disposa d’un detallat plafó informatiu referent als diferents indrets de la Badia dels Alfacs, el qual s’ubica, de manera permanent, al exterior de l’Aula Plegadis.

Aquest punt posa a disposició del públic diferents dades i informació tals com estudis, imatges i material audiovisual, aeri i submarí de la Badia dels Alfac, amb l’objectiu de que es pugui emetre a tothom a la sala de projecció interior de l’aula.

Donada la mancança d’aquesta informació, esdevé de gran valor pel territori donar peu a una acció que focalitzi els seus esforços en identificar i localitzar totes les dades de rellevància de la zona, així com fauna, flora, dimensions, clima i altres característiques.

Algunes de les activitats/accions de les quals es compta al Centre d’Interpretació de la Badia dels Alfacs, són les següents:

 • La Peixera XXL “La mar a l’Aula”.

  Esdevé un element clau a l’interior de l’Aula Plegadis, ja que és un dels elements principals del Centre d’interpretació de la Badia dels Alfacs. La Peixera XXL és un dels atractius de l’Aula Plegadis per les seves dimensions i el complet equipament per al seu funcionament amb aigua salada. Aquesta peixera s’ubica a la sala principal per facilitar l’observació a tots els visitants.

  Gràcies a l’amplada de més de 3 metres i la gran capacitat d’aigua és possible recrear el fons marí propi de la Badia dels Alfacs amb flora i fauna característica de la zona com són els Opistobranquis. Serà de les poques peixeres, molt possiblement l’única, amb aquesta flora i fauna de la Badia dels Alfacs de tot el territori.

  Les arts de pesca tradicionals també ocuparan un espai destacat dins del Centre d’Interpretació de la Badia dels Alfacs. El Delta de l’Ebre compta amb arts tradicionals de pesca que no es troben fora d’ambients deltaics i de badies, com poden ser el Rall, gànguils, bussons, gambers o les arts emprades per la paupa.

  Dins de l’Aula Plegadis, en aquesta extraordinària Peixera XXL, s’exposaran aquestes arts en miniatura, així com fotografies i vídeos del seu funcionament i en la zona exterior de l’Aula Plegadis s’exposen les arts a mida real.

 • Estudis de la Sal.
 • Biblioteca especialitzada.
 • Petit Museu.
 • Cooperació amb el Museu del Mar de l’Ebre.
 • Creació d’un Mapa Subaquàtic de la Badia dels Alfacs.
 • Estudi de les Muscleres.

La Badia dels Alfacs:

És una badia situada a la part meridional del Delta de l’Ebre, compresa entre la Ràpita i la desembocadura de l’Ebre. Esdevé un dels espais més singulars dels Parc Natural del Delta de l’Ebre, una zona aqüífera, tranquil·la, que compta amb grans característiques ambientals.

Es tracta de la badia natural més gran d’Europa, que forma part d’una extensa zona de platges, dos de les quals comptem amb una menció de bandera blava, proporcionada per la Unió Europea, tot fent una distinció a la qualitat de les aigües. L’entorn és idoni per la pràctica i realització d’activitats aquàtiques. Una zona de repòs per a molt ocells i aus, però també compta amb una important fauna marina, molt característica de La Ràpita.<

Nucli zoològic


Entre les diferents aules i serveis que oferim a les instal·lacions de l’edifici de l’Aula Plegadis també comptem amb una peculiar sala/taller. La principal funció d’aquest espai és acollir una zona d’atenció veterinària per a la cura de fauna en recuperació i reintroducció de fauna en perill d’extinció.

Cal subratllar, doncs, que l’objectiu d’aquest espai consisteix en acollir espècies de fauna protegida irrecuperable per al seu manteniment en pseudo-llibertat dins l’illa Picampall, per tal d’exhibir-la als visitants de l’Aula Plegadis, a través dels exclusius Hides fotogràfics amb els quals comptem, estratègicament ubicats i sense pertorbar ni alterar la seva tranquilitat dins l‘hàbitat habitual.

En afegit, cal destacar també la importància de les activitats que es volen impulsar des d’aquest espai, així com fomentar la pràctica i coneixements sobre les espècies en perill d’extinció, la participació activa en projectes de cria i reintroducció d’espècies de fauna local catalogades en “perill d’extinció”, com pot ser la tortuga d’estany (Emys orbicularis), entre d’altres.