Bizum t’identifica amb el teu DNI/NIE. Si vols que reconeguem la teva donació, envia’ns un correu electrònic a administracio@fundacioplegadis.com amb les teves dades personals, data de la donació i la quantitat donada.

Coneix tots els avantatges fiscals pel teu donatiu. Per exemple, si fas una donació de 10€ al mes (120€ l’any), et pots desgravar fins a 96€, pel que tan sols et suposaria 24€.

En compliment de la Llei 10/2010 de prevenció de blanqueig de capitals, en donacions d’imports iguals o superiors a 100€, és necessari identificar la titularitat de la donació.

Camps obligatoris per obtenir el certificat fiscal.

Nom i cognoms:

DNI/NIE:

Import:

Data de la donació:

Número de telèfon:

Si prefereixes realitzar una transferència bancària, ho pots fer al nostre compte: ES9501825429830201636798.

Gràcies per la teva col·laboració.

T’agradaria saber a què destinarem les teves donacions?

Avantatges Fiscals


El dia 6 de maig de 2020 va sortir publicat el Reial Decret-llei 17/2020, el qual estableix una modificació de la deducció de donatius en IRPF, amb efectes 1 de gener de 2020: s’incrementen en 5 punts percentuals totes les deduccions establertes fins el 2019 per a persones físiques.

L’aportació a una fundació permet desgravacions fiscals a l’Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF) pels donatius fets per persones físiques, i a la quota de l’Impost de Societats (IS), si el que fa els donatius és una Entitat Jurídica.

1- Desgravacions en Persones Físiques:

  • Fins a 150 € de donatiu, el 80% de deducció a l’IRPF.
  • L’excés sobre els 150 € de donatius, el 35% de deducció a l’IRPF.
  • Si durant els dos exercicis anteriors es van fer donatius a favor de la mateixa entitat, iguals o superiors als de l’exercici anterior, l’excés de donatiu sobre els 150 €, tindrà una deducció del 40% a l’IRPF.
  • Límit del 10% de la Base Liquidable de l’IRPF.

2- Desgravacions en Persones Jurídiques:

  • Tindrà dret a una deducció del 35% de l’import de la Donació a la quota de l’Impost de Societats .
  • Si durant els dos exercicis anteriors es van fer donatius a favor de la mateixa Entitat, iguals o superiors als de l’exercici anterior, els donatius tindran una deducció del 40% a la quota de l’Impost de Societats.
  • La base de la deducció dels donatius no podrà superar el 10% de la Base Imposable del període. Si es supera aquest import es podrà deduir en els propers 10 exercicis immediats i successius.

3- Convenis de Col·laboració empresarial:

Els convenis de col·laboració formalitzats per escrit, amb aportacions econòmiques o en espècies per projectes de la Fundació amb Entitats Jurídiques, permeten que les donacions realitzades tinguin la condició de despeses deduïbles de l’Impost de Societats. No es pot aplicar les deduccions en quota de l’Impost de Societats.

Les donacions es destinaran a:


Donar una segona oportunitat a espècies d’animals protegits.

Quan un animal pateix un accident, i després de la seva curació ja no es pot retornar al seu medi natural, es converteix en un animal irrecuperable. En la majoria de casos, per manca d’espai, personal i pressupost, el seu destí és, malauradament, una mort plàcida amb l'eutanàsia.

A la Fundació Plegadis, ens hem constituït com a Nucli Zoològic per tal de poder acollir espècies d’aus irrecuperables, dins d’espais tematitzats amb el seu hàbitat natural, i donar-los una segona oportunitat, tot allargant la seva vida, i que ens ajudin a portar a terme accions d’estudi científic, de pedagogia i de coneixement tècnic de l’espècie, i fins i tot aconseguir, en el millor dels casos, la cria en captivitat i la reintroducció de les cries al medi natural, mitjançant el mètode del Hacking.

Acollir i tindre cura d’aquestes espècies requereix d’una atenció constant i permanent de 24 hores al dia, 365 dies a l’any. El menjar, la higiene, l’adaptació dels hàbitats per al seu benestar i el control ininterromput, representen una despesa econòmica, sovint difícil de mantenir. Les donacions ens ajuden a tirar i mantenir aquest projecte endavant.

Preservació d’espais naturals.

Amb aquesta iniciativa es pretén conservar espais natural de gran interès medioambiental i de biodiversitat, que per la seva condició d’espai natural no pot generar un retorn econòmic sostenible per a la seva gestió.

Es tracta de finques, tant públiques com privades, que pel seu estat d’abandonament, posen en perill la flora i la fauna de l’indret. La gestió dels espais es porta a terme mitjançant el sistema de Custòdia de Territori.
El principal objectiu és el de promocionar i vetllar per la preservació i continuïtat d'espècies amenaçades de la flora i fauna de l’entorn.

Pagesia ecològica i manteniment de les llavors autòctones del territori.

No es pot evolucionar correctament cap al futur sense preservar els nostres orígens. Amb aquesta finalitat, la Fundació Plegadis, impulsa mitjançant la Xarxa de Custòdia del Territori, el manteniment de camps de cultiu actius que d’altra manera estarien abandonats.

Un cop es posa un nou camp de cultiu en producció, el següent repte és el de mantenir vives les llavors autòctones del territori, aportant llavors noves de les plantes autòctones al Banc de Llavors de les Terres de l’Ebre.

No cal dir que, malauradament, la única manera, avui en dia, de mantenir oficis tradicionals com la pagesia via minifundi, és la d’acudir a ajuts externs i voluntariat ambiental, que permetin el manteniment d’un patrimoni tan important com és la preservació de les plantes arrelada al territori.

Vivarium català.

Manteniment de les granges domèstiques d'espècies autòctones d’aviram dels Països Catalans. Es tracta de criar, reproduir i exhibir totes les espècies de gallines autòctones catalanes, així com oques, ànecs i coloms.
Un cop més, amb aquesta iniciativa, es pretén portar a terme una tasca de manteniment d’espècies autòctones que durant molts anys van estar pràcticament desaparegudes, i que, gràcies a iniciatives com la del vivarium català, s’han pogut recuperar i conservar.
Novament, aquesta fita implica la recerca de recursos per al seu manteniment.

Manteniment del Nucli Zoològic.

Les instal.lacions de l’Aula Plegadis estan inscrites al Registre de Nuclis Zoològics de Catalunya, amb el número E2500099, sota la classificació de Parc Zoològic / Reserva Zoològica. Les espècies o grups d’espècies per a les que s’ha especialitzat la Fundació Plegadis son: les aus irrecuperables, les tortugues d’estany i la fauna del fons marí. Totes aquestes espècies tenen en comú que estan considerades en perill d’extinció.

En el cas de les aus irrecuperables, es mantenen en captivitat en habitacles especialment dissenyats en funció de l’espècie de cada ocell, dins una estructura construida en fusta. Amb aquest projecte es persegueix un doble objectiu: per una banda es busca la vessant més didàctica i pedagògica, amb l’observació, des de molt aprop, de les aus. Així, tant els ornitolegs professionals, com les nenes i els nenes de les escoles que venen a visitar l’Aula Plegadis, poden descobrir l’entorn, la natura i la biodivesitat del territori.
L’altre objectiu consisteix en intentar que criin i retornar les cries, ja en etapa de sobreviure per sí soles, al medi que els correspon, contribuint així a la preservació de l’espècie.

Pel que fa a les tortugues d’estany (Emys orbicularis), des de fa molts anys, dins la bassa ecològica amb l’illa central que es troba a l'àrea de l’Aula Plegadis, viuen en total llibertat una colònia de tortugues d’estany, que es van alliberar essent tortuguetes molt petites, procedents del centre de cria del Parc Natural del delta de l’Ebre. Aquesta colònia ja ha contribuit a la preservació i cria de moltes petites tortugues, que viuen en un espai protegit dels seus principals perills. Aquests són les arts il·legals de pesca, on entren i acaben ofegades en no poder sortir a respirar. Això les ha portat quasi a l’extinció total al Delta de l’Ebre.

L’altre objectiu destacable és la conservació i preservació de la fauna del fons marí. En especial del fons marí més proper, que es troba a la Badia dels Alfacs (la badia natural més gran de la Mediterrània), i la Badia del Fangar. Un exemple molt clar d’aquest esforç per la preservació és el cas de la nacra (Pinna nobilis), que es troba en verdader perill d’extinció. O també l’estudi de l’opistobranqui (Oxinoe Olivacea), gairebé endèmic de zones com la Badia dels Alfacs, i on tenim constància de la seva presència i distribució.