Fundació Plegadis


La Fundació Plegadis neix amb la voluntat d’actuar davant la necessitat social de conscienciar la ciutadania, sobre la importància de preservar el medi ambient i la biodiversitat. Per aquest motiu s’impulsa tot un programa d’actuacions, socialment responsables amb el medi ambient, que tenen com a objectiu, mitjançant la divulgació de coneixements, fomentar la sensibilització social amb l’entorn i la biodiversitat.

Es troba domiciliada a l’Aula Plegadis, localitzada al mig dels camps d’arròs dins del Delta de l’Ebre, al terme municipal de La Ràpita (Comarca del Montsià). La seva adreça social és: Partida Casablanca, polígon 11, parcel·la 31 de La Ràpita 43540 (Tarragona). Coordenades: 40º 37’ 34.7’’ N / 0º 36’ 51.4’’.

La Fundació Plegadis consta legalment inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 3030 amb NIF: G-55708481, amb plena personalitat jurídica, d’acord amb la legislació vigent. Gràcies a la tramitació i formalització de la fundació, es va legalitzar i possibilitar una entitat per tal de donar resposta a unes inquietuds, latents durant molt de temps, en el món de la biodiversitat i el medi ambient del nostre país.

La gènesis i l’essència de la Fundació Plegadis es representa a través dels diferents projectes i activitats de la mateixa, els quals es detallen en l’apartat d’Objectius i Finalitats, on es desprèn que l’ADN principal passa per la conservació i preservació dels valors mediambientals i de la biodiversitat.

Missions i valors


Des de la fundació es creu fermament que la millor via per fomentar els valors que defensem és la formació ambiental adreçada a tots els públics, sense excepció, però principalment, molt focalitzada en els infants i joves, comprenent-los com el futur que actuarà i prendrà decisions al nostre món, de manera que resulta primordial inculcar i vetllar per la propagació d’aquest àmbit educatiu i dels seus valors entre la societat i aquest col·lectiu concret.

De manera que una de les principals premisses de la fundació, que esdevé la nostra missió és impulsar la formació i l’educació en valors ambientals, doncs creiem que és la millor via per conscienciar de la importància de cuidar i preservar el nostre entorn.

Tot plegat, situem aquets valors com a eix principal de totes les actuacions que s’originen des de la fundació.

Objectius i Finalitats


La Fundació Plegadis assoleix múltiples competències, disciplines i responsabilitats socials, ja que tira endavant diferents línies d’investigació i aprenentatge, que es complementen i retroalimenten entre elles.

Es tracta d’una entitat emprenedora, amb ànima de creixement i actitud inconformista i, alhora, ambiciosa. Com a essència de la fundació, totes les activitats que s’impulsen i porten a terme comparteixen objectius i finalitats comunes, com les que detallem a continuació:

Entre els nostres objectius principals es persegueix el fet d’apropar i consolidar valors respectuosos amb el medi ambient i fomentar actituds responsables amb la preservació de la biodiversitat entre els joves, futur de la nostra societat, i, també, entre el públic en general. A través de la creació de l’Aula Plegadis es possibilita el desenvolupament de les diferents activitats i tasques de la fundació, amb l’objectiu de col·laborar amb escoles, instituts, universitats, grups de recerca i altres entitats o particulars que persegueixin els mateixos objectius que nosaltres.

D’altra banda, les finalitats que perseguim són molt concretes i fermes per la fundació, ja que volem incidir en la societat i aconseguir canviar conductes i que, alhora, això doni lloc a; una major riquesa del territori, fomentar el turisme sostenible, promocionar l’estudi ornitològic, vetllar per la preservació d’espècies, de flora i fauna, amenaçades i recuperar tradicions del territori.

Objectius

 • Apropar i crear relació i interacció entre les persones i la natura. Que la coneguin i la facin pròpia per prendre consciència sobre les necessitats de conservar-la.
 • Implicar la ciutadania en la conservació del territori a través d’activitats.
 • Oferir formació i aprenentatge en l’àmbit mediambiental.
 • Col·laborar des de l’Escola d’Ornitologia de la Fundació Plegadis amb la Societat Catalana d’Anellament en la presa de dades de les espècies d’aus del territori.
 • Col·laborar amb centres educatius per impulsar tallers de sensibilització.
 • Oferir a la població l’oportunitat de gaudir d’una experiència enriquidora en un entorn inigualable de flora i fauna.
 • Lluitar per garantir i contribuir en la conservació d’hàbitats i d’espècies amenaçades.
 • Proporcionar a la població coneixement científic sobre l’ornitologia, la flora i la fauna del territori.
 • Obtenir dades i informació de qualitat relacionada amb els estudis científics dels ocells i elaborar publicacions.
 • Impulsar i potenciar les accions destinades a millorar la biodiversitat.
 • Col·laborar a través de l’equip humà de la fundació i de la xarxa de voluntaris amb el compromís social de la fundació, impulsant programes, tallers i activitats específiques.
 • Construcció i instal·lació de caixes niu, adequació d’illots per la nidificació d’espècies, etc.

Finalitats fundacionals

 • Promocionar el coneixement i l'estudi científic i recerca de totes les disciplines per tal de aportar valor i innovació dins dels estudis de l’ornitologia, del medi ambient i la seva biodiversitat.
 • Promocionar i vetllar per la preservació i continuïtat d'espècies amenaçades de la flora i fauna del entorn.
 • Recuperar, mitjançant projectes, tallers i publicacions, els valors, arts i oficis artesans i les tradicions del territori, perdudes o en perill de que es perdin en un futur no llunyà.
 • Promoure accions relacionades amb el tractament de les especies (flora i fauna) invasores que puguin afectar a les especies autòctones.
 • Promoure la recuperació de l'ofici d'arranjament de infraestructures mitjançant l'ús de la pedra seca.
 • Promocionar el voluntariat del territori per tal de preservar i conservar els valors mediambientals de l'entorn.
 • Recuperar el sistema de l’agricultura i la ramaderia tradicional, ecològica i sostenible mitjançant el treball de les terres via minifundi, com a forma de vida de les persones.
 • Recuperar i mantenir terrenys especialment importants per a la biodiversitat i les costums i tradicions humanes, tot promocionant i participant activament amb la custòdia del territori.
 • Assessorar i ajudar a les diferents institucions del territori en la preservació del medi ambient.
 • Divulgar tota mena d'estudis relacionats amb el medi ambient i la biodiversitat, amb especial atenció a l'enregistrament de fotografies i vídeos del entorn.

Programa d'actuacions


Activitats Humanes

 • Aula d’Educació ambiental
 • Voluntariat Ambiental
 • Custòdia del territori
 • Centre d’interpretació de Permacultura
 • Banc de terres
 • Turisme d’experiències sostenible
 • Foment de les energies renovables
 • Promoció del reciclatge i el compostatge
 • Tradicions, arts i oficis artesanals
 • Assessorament ambiental
 • Pedagogia mediambiental i de la biodiversitat
 • Aula de fotografia de natura
 • Aula de cuina Maria Cinta “La Coca”
 • Aula de la vida
 • Agrobotiga “La Nyores”
 • Hides Fotografia Naturalista
 • Centre d’Interpretació del Cultiu de l’arròs
 • Centre de Busseig Científic Oxynoe

Medi Ambient i Biodiversitat

 • Centre d’interpretació Badia dels Alfacs
 • Escola d’ornitologia
 • Escola de la Mar
 • Nucli zoològic
 • Estudis científics
 • Preservació d’espècies amenaçades
 • Edició de publicacions científiques
 • Estudi i tractament d’espècies invasores
 • Estudi de la meteorologia