Fundació Plegadis s’incorpora a la Xarxa Fenològica de Catalunya

La Fundació Plegadis participarà des d’enguany com a entitat col·laboradora a la Xarxa Fenològica de Catalunya FENOCAT, un organisme activat i desenvolupat pel Servei Meteorològic de Catalunya l’any 2013 que té com a objectiu preservar el patrimoni fenològic del país mitjançant la recopilació de registres fenològics, els quals mostren en la seva evolució com responen els organismes vius a les variacions del clima.


 


La Xarxa FENOCAT compta actualment amb observadors fenològics arreu del territori que realitzen observacions de manera regular, estandarditzada i de duració indefinida pels tres grans grups d’organismes bioindicadors, que són les plantes, els ocells i les papallones diürnes. El monitoratge d’aquestes espècies, destaca Sergi Sales, el coordinador de projectes de Fundació Plegadis, “es fa mitjançant la implantació d’uns protocols d’observació fenològica que garanteixen que les dades preses pels observadors siguin perfectament comparables entre diferents localitats tot permetent fer-ne seguiment a llarg termini i correlacionar l’evolució fenològica i l’evolució climàtica”.


 


La incorporació de Fundació Plegadis a la Xarxa FENOCAT s’explica, detalla Xavier de Izaguirre, tècnic de la FENOCAT, per la condició d’indret d’especial interès per al Servei Meteorològic de Catalunya de la qual gaudeix el Delta de l’Ebre: “la nombrosa presència d’espècies singulars tant d’ocells com de papallones, la diversitat i presència d’espècies vegetals de conreu com ara ametllers i tarongers i la d’espècies de plantes silvestres fan del Delta de l’Ebre un escenari únic i idoni per a desenvolupar observacions fenològiques a llarg termini”.


 


La Fundació Plegadis va néixer l’any 2017 i disposa d’un centre d’educació ambiental multidisciplinari ubicat a la plana deltaica de l’Ebre on desenvolupa activitats per fomentar actituds responsables amb la preservació de la biodiversitat i el foment del turisme ornitològic. “Les activitats que desenvolupen al Delta de l’Ebre encaixen perfectament en la tasca de monitoratge fenològic que cerca la FENOCAT. Per nosaltres, poder col·laborar és tota una satisfacció, atès que a les comarques del sud de Catalunya n’hi ha una necessitat destacada de punts d’observació. Realitzarem seguiments d’espècies com ara la papallona tigre, els ametllers o les fredelugues”, explica Sergi Sales.

Publicat el 28/02/2019
Comparteix: