Hem trobat una Boscarla de canyar francesa a la Fundació Plegadis!!!

La Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus) és un petit ocell insectívor que, amb 10 grams de pes, en aquests moments es troba en pas migratori de les seves zones d'hivernada subsaharianes fins a les zones de cria Europees.
Al llarg de la jornada del passat 20 de maig a l'Aula Plegadis és va poder estudiar un exemplar d'aquesta espècie que duia una anella, en concret procedent de França. Fet que mostra que es tracta d'un ocell en ple transit viatger.


 


 

Publicat el 28/05/2018
Comparteix: