SEGUIMENT DE CAIXES NIU A PLEGADIS

A l'Aula de Plegadis la vida continua, estant les caixesniu amb el màxim d'activitat, especialment els amenaçats Pardals comuns (Passer domesticus). Aquests ocupen un percentatge alt de caixes i amb postes molt asincròniques, moltes encara amb ous, altres amb pollets acabats de nèixer i algunes amb polls apunt d'emancipar-se.


Al recull fotogràfic es pot observar el cicle des de que l'embrió està dins l'ou fins que el poll està apunt de volar.


Aquests seguiments, a mes d'aportar nous llocs de nidificació pels ocells, ens permeten estudiar con està anant l'època de cria i obtindre dades per fer el seguiment d'aquestes espècies al llarg de l'any.

Publicat el 14/05/2020
Comparteix: