LA FUNDACIÓ PLEGADIS AL DELTA BIRDING FESTIVAL 2019- VISITA A VILACOTO

La Fundació Plegadis ha pogut participar de forma activa en el programa d'activitats del Delta Birding Festival 2019. 


Una de les activitats ha estat la visita a un dels llocs més interessants del Delta de l'Ebre però alhora un dels més desconeguts i poc visitats. L'espai anomenat Vilacoto, una gran àrea formada per la barreja d'arrosars, basses i uns dels millors conservats canyissars de la plana deltaica. 


Els arrosars en aquests moments, coincidint amb la sega, aglutinen una gran quantitat d'aus, destacant les grans concentracions de capons reials, bernats pescaires i límicoles. 


La llàmina d'aigua està repleta d'ànecs, al voltant de 9.000, on a més dels collverds residents, trobem xarxets i altres aus aquàtiques que poc a poc van arribant del centre i nord d'Europa.


Però probablement els canyissars siguin la part amb major valua ornítica, ja que en ells poden observar taxons tant amenaçats com el repicatalons ibèric nord-oriental, que al Delta s'anomena Picampall o xarel bilero.


Especialment a la visita de diumenge, la pluja disabte va dificultar l'accès en alguns sectors, es varen poder veure uns quants exemplars de picampalls. També són abundants en aquestes dates les cotxes blaves, boscarles de canyar.


Tallarol de garriga, Bitxac rogenc, Cotxa cuaroja, Piula dels arbres i Mastegatatxes varen ser algunes de les espècies de passeriformes migrants que varem poder detectar.


Diumenge la climatologia ens va permetre acabar la visita amb un petit mostreig amb anellament científic d'ocells on varem podem veure en mà espècies com la cotxa blava o el boscaler comú.


Es va poder identificar en aquestes sortides prop de 60 espècies diferents d'ocells.


Cal agraïr la paciència i interès dels particiapnats, als organitzadors del DBF la possibilitat de poder colaborar-hi, alhora que als gestors de Vilacoto, en especial a Àngel "Redó",  l'atenció i facilitats rebudes.


 

Publicat el 24/09/2019
Comparteix: