5 Ratpenats capturats i alliberats

El passat diumenge 3 de juny, dins la campanya d’anellament portada a terme per la Fundació Plegadis a la zona baixa del Montsià, es van capturar i alliberar, 5 exemplars de Ratpenats bruns dels graners (Eptesicus serotinus). Es tracta d’una espècie de ratpenat de mida gran, d’entre 62-82 mm de cos, i amb una superfície alar de quasi 40 centímetres, amb una distribució europea important.


Donada la situació de l’estació d’anellament al sud de Catalunya, la captura i observació d’aquests ratpenats és força important, ja que, segons els experts, a la zona del Delta de l’Ebre i el Montsià, és molt probable que coexisteixin amb altres espècies com la ibèrica Eptesicus isabellinus, recentment separada i considerada com una nova espècie, anteriorment considerada una subespècie. Tot i que hi ha moltes sospites de que la nova espècie Eptesicus isabellinus deu estar present a Catalunya, encara avui no ha estat citada, fet que li aporta un interès especial a la campanya.

Publicat el 05/06/2018
Comparteix: